Omgeving

  De vakantieboerderij ligt heerlijk rustig en is te vinden tussen het Hilgelo, Zwillbrockerven en het Vragenderveen. Het is mogelijk om direct vanaf de woonboerderij te wandelen in het bos of het natuurgebied de Leemputten. Naast wandelen zijn er ruime mogelijkheden om te fietsen, hiervoor zijn fietsroutes verkrijgbaar bij VVV's of op internet "knooppunten"

  Hilgelo

  Het gebied heeft een oppervlakte van 36 ha. en bestaat uit een ruime waterplas met strand en speel/ ligweiden. Niet alleen waterfietsen en kano's, maar ook ligstoelen en parasols zijn ter plekke te huur. Ook bestaat de mogelijkheid een surfkluis te huren, zodat u uw surfplank niet iedere keer mee naar huis hoeft te nemen.
  Het recreatiegebied wordt momenteel fors uitgebreid. Na de ontzanding is de plas ongeveer verdubbeld tot 36 ha water. De ontzanding vordert gestaag zodat de plas in oppervlak al gegroeid is. Nog niet alle oevers zijn afgewerkt en de plas is nog niet overal op de juiste diepte. De oeverstroken zijn eveneens gedeeltelijk ingericht.

  In eerste instantie zijn de rondgaande paden aangelegd en is nieuwe beplanting aangebracht. De paden zijn geschikt om te wandelen en te fietsen. Voor ruiters en koetsiers is een afzonderlijk pad aangelegd. Op enkele punten zijn vooruitlopend op de totale inrichting vast enkele bankjes geplaatst.
   

  Zwillbrocker Venn

  Dit beschermd natuurgebied is een broedplaats voor meer dan honderd vogelsoorten. In het moerasgebied broedt de grootste binnenlandse kokmeeuwenkolonie van Duitsland, met 16.000 getelde meeuwen. Verder is het Zwillbrocker Venn het meest noordelijk gelegen broedgebied voor flamingo's in Europa. Meer dan veertig flamingo's houden zich in het gebied op.
   

  Vragenderveen

  De Stichting Marke Vragender Veen (SMVV) is een agrarische natuurbeschermingsorganisatie met een rijke historie. 50 jaar natuurbeheer in handen van boeren staat borg voor een fundament waarmee kan worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. In de loop der tijd is de SMVV uitgegroeid tot een verbrede agrarische natuurbeschermingsorganisatie en is er een nieuwe loot ontstaan: de 2de tak’ die zich specifiek bezig houdt met agrarisch natuurbeheer. Deze tweede tak streeft er naar het agrarische natuurbeheer te verweven met de huidige landbouw. Landbouw draagt zowel in economisch, alsook in ruimtelijk en sociaal opzicht bij aan het leven op het platteland. De SMVV wil vanuit een breed, lokaal draagvlak werken aan de ontwikkeling van het landschap en de natuur in de eigen leefomgeving, en wel zodanig dat er een duurzaam perspectief ontstaat voor zowel boeren als de natuur.

  Mogelijkheden voor excursies

  Onder leiding van deskundige gidsen worden jaarlijks vele natuurliefhebbers door het Vragenderveen geloodst. Vanaf 1 mei t/m 15 oktober kunnen er op elk tijdstip van de dag excursies worden georganiseerd. Oude broek en laarzen zijn onontbeerlijk. Natuurlijk in overleg met de coördinator van de gidsen, de heer Ron Krabben, 0544-372612, die weet of er een gids vrij is. Vraag een excursie tijdig aan om een teleurstelling te voorkomen! De bijdrage voor een excursie is € 4,00 per persoon voor personen vanaf 16 jaar. Voor personen tot 16 jaar is de bijdrage € 2,00 per persoon. De deelname aan de excursies is voor eigen risico.
   

  De Leemputten

  De leem die uit de putten is gekomen is ongeveer 20 miljoen jaar geleden ontstaan. In die tijd was hier nog een zee, waarin haaien en walvissen leefden. Haaietanden en walvisbotten zijn bij de leem afgravingen gevonden. Boven op de leemlaag zijn weer lagen van zand en humus zichtbaar.Het gebied van de leemputten is afwisselend en bestaat uit meren, bossen, struiken, heggen en weides. Door deze afwisseling zijn er ook veel vogelsoorten te zien. De fuut is hier een broedvogel, en ook de aalscholver voelt zich hier thuis. Dit hangt natuurlijk samen met het naburige Zwillbrocker Venn. Ook zeldzamere vogels als wielewaal en zwarte specht zijn hier aanwezig.

  Tijdens de vogeltrek wordt dit gebied door vele soorten als tussenstop gebruikt. In het koude jaargetijde kun je soms wintergasten aantreffen die voor de vorstgrens uittrekken.
  Soorten als brandganzen en zaagbekken. Ook is hier weer het gekwaak van groene kikkers te horen,dit is een teken van de verbetering van het water. In Juni kun je hier de beschermde en zeldzame waterviolier zien bloeien. De roze witte bloemen vallen goed op, na de bloei zijn de fijne blaadjes net onder de water oppervlakte zichtbaar.
  De aanwezigheid van de waterviolier betekent dat we hier schoon en kalkrijk water hebben.

  De cultuurgronden naast de leemputten worden biologisch bemest,dus alleen met mest van eigen veebestand.
  Ook wordt er een rand van ongeveer vijf meter niet bemest, maar jaarlijks omgeploegd zodat planten als klaproos en kamille kans krijgen hier te groeien.

  Tussen de putten liggen weidelanden die laat gemaaid worden, zodat de broedende weidevogels niet gestoord worden.
  Het maaisel wordt afgevoerd en er vindt geen bemesting plaats.
  Hierdoor verarmt de grond zodat hier weer verschillende planten groeien kunnen.
  Dit wordt dan weer een prachtige biotoop voor vlinders zoals het oranje tipje, die je hier bij de velden met pinksterbloemen kunt zien.

  De berkelzomp

  Heel leuk is een vaartocht in Eibergen met de Berkelzomp de "Snippe" over de oude en nieuwe Berkel varend met tot max. 20 passagiers naar de Mallumse koren molen met zijn schutsluis een schippers café en een kruidentuin.
  Door middel van een aantal uitbreidingen van de Berkel rivier met de aanleg van een historische haven en diverse bruggen, maar ook met de doorbraak naar de oude Berkeltak, is een uniek stukje authentiek vaarwater ontstaan dat u gezien moet hebben vanuit het water! En met een beetje geluk komt u daar het blauwe IJsvogeltje tegen. Ook mogelijk schutten in het 400 jaar oude schutsluis met een hoogte verschil van 2.70 mtr. handmatig bediend. Vaarten boeken bij VVV Eibergen, ook mogelijk bij contact Boneman.


  (tekst en afbeelding VVV Eibergen)
   

  Fons en Suzanne Borckink - 0545-473616 / 06-1231087 / 06-53360989 - a.b.m.borckink@caiway.nl